با توجه به ضرورت و فوریت امر استفاده مجدد از منابع آب با کیفیت پایین و نیاز مبرم کشور (به ویژه مناطق شرقی و مرکزی)، به توسعه فناوری نوین در این رابطه، بخش علمی جشنواره با هدف فعال‏سازی زیر بخش دریافت مقالات، راه‏ اندازی شد. دریافت مقالات کاربردی- فناورانه، به ‏منظور یافتن توانایی حل مسائل و مشکلاتی است که جامعه بشری با آن مواجه است و هر انسانی، به‏ عنوان عضو موثری از جامعه، می‏تواند نقشی مثبت یا منفی ایفا کند. لیکن جشنواره بر آن است که با ارائه مقالات فناورانه (با محتوای سخت افزاری و نرم افزاری) از سوی اعضای هیئت علمی، دانشجویان، بخش‏های اجرایی، مخترعان و همه افراد دغدغه‏ مند کشور، فضایی برای طرح مسائل و رسیدن به بهترین راهکارها فراهم آورد. لازم به ذکر است باتوجه ‏به برگزاری سمینارهای علمی در این جشنواره و در راستای محورهای آن، اولویت پذیرش با مقالات علمی کاربردی فناورانه می‏باشد.

 

جوایز مقالات برتر:

مقالات اول تا سوم در جشنواره، در نشریه علمی پژوهشی و مقالات چهارم تا ششم در نشریه علمی ترویجی منتشر خواهند شد.

 

محورهای پذیرش مقالات:

۱- مدیریت شـوری آب‏هـای سطحـی و زیرزمینی

۲- جنبه ‏های اقتصادی-کاربردی استفاده از آب‏های شور و پسـاب

۳- فناوری هـای نوین با آب شـور و پسـاب

۴- فنـاوری‏های زیستی با استفاده از آب‏های نا‏متعـارف

۵- علوم و مسائل انسـانی و اجتمـاعی آب‏های نامتعـارف

۶- تصفیه آب، پسـاب و فرایندهـای آن

۷- تغییر اقلیـم و اکوسیستم‏های آبـی

۸- چالش‏های زیست محیطی استفاده از آب‏های شور و پسـاب

۹- آسیب ‏شناسی عدم کنترل پسـاب بر سلامت جوامع بشری

 

فهرست مقالات دریافتی

fa_IRPersian
fa_IRPersian