انتخاب رنگ

 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور

برگزیدگان بخش داوری اختراعات

به اطلاع کلیه مخترعین شرکت کننده در اولین جشنواره ملی فناوری های آب، بهره وری و بازچرخانی میرساند نتایج نهایی جشنواره به شرح زیر می باشد:


1. آقای جواد کریمی به شماره ثبت اختراع 91162
2. آقای محسن فردین نیا به شماره اختراع 80717
3. آقای محمد زنگویی به شماره اختراع 89214
4. آقای علی دولت آبادی به شماره اختراع 44057
5. آقای غلامعباس مرادی اول به شماره اختراع 92635
6. آقای اسماعیل بلور به شماره اختراع 86396

جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب