انتخاب رنگ

 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور

تشکیل جلسه معارفه جشنواره با مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد

جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب


در این جلسه که با حضور دکتر هادی اعظمی، رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر مشهد در اوایل مردادماه سال جاری برگزار شد دکتر کامران داوری، رئیس جشنواره به بیان جزییات جشنواره پرداخت. وی گفت این برنامه با همکاری ستاد علمی فناوری ریاست جمهوری، نمایندگان استانداری خراسان رضوی ، بنیاد ملی نخبگان و پارک علم و فناوری خراسان با تکیه‌بر متخصصان، محققان، مخترعان، نخبگان علمی و متصدیان برجسته سراسر کشور برگزار خواهد شد.
دکتر اعظمی گفت: اهداف این جشنواره در راستای اهداف مرکز پژوهش‌های شورای شهر قرارگرفته است. وی در ادامه به اموری که این مرکز در یک سال گذشته در راستای فناوری بازچرخانی و بهره‌وری آب در سطح مشهد انجام داده است اشاره کرد.
رئیس مرکز پژوهش‌ها گفت : این مرکز حمایت خود را در برگزاری هرچه باشکوه‌تر این برنامه اعلام می‌دارد وی با قبول عضویت شورای سیاست‌گذاری این جشنواره آینده این سری از برنامه‌ها را درخشان اعلام کرد.