انتخاب رنگ

 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور

برقراری جلسه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی

جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب


این جلسه با حضور دکتر جمشیدی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان خراسان رضوی و دکتر حسین انصاری رئیس شورای اجرایی جشنواره ومدیر امور اداری و پشتیبانی و دکتر محمد لگزیان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه در محل سازمان مرکزی این دانشگاه در تیرماه سال جاری برگزار شد
در این جلسه در ابتدا دکتر انصاری به معرفی اولین جشنواره ملی فناوری‌های آب بهره‌وری و بازچرخانی پرداخت و جزییات آن را شرح داد.
رئیس شورای اجرایی از پیشبرد امور این جشنواره تاکنون خبر داد و اهداف و چشم‌انداز بلندمدت جشنواره را بیان کرد. وی گفت یکی از اهداف این برنامه اثربخش نمودن فعالیت‌های نوآورانه و ارتقاء سطح و افزايش تعامل بين مراكز دولتي، بخش خصوصي و مراكز آموزشي و پژوهشی است.
دکتر جمشیدی ضمن ارج نهادن به برگزاری این‌چنین برنامه‌هایی در دانشگاه فردوسی مشهد گفت: اهمیت آب و بحران آن مسئله‌ای قدیمی است و باید این‌چنین برنامه‌هایی برای بازچرخانی و بهره‌وری آب در سطح ملی موردحمایت قرار گیرد.
وی موافقت خود را برای حمایت از این جشنواره اعلام کرد و اذعان داشت دستور اطلاع‌رسانی به نهادهای ذی‌ربط این سازمان برای جذب مشایعت و مساعدت در این برنامه را صادر خواهد کرد.