انتخاب رنگ

 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور

تسهیلات اختراع سطح 3

اختراع‌های سطح 3 (نوپدید)

الف. شناسایی: این دسته از میان اختراع‌های ثبت شده رسمی و از مسیر برگزاری رویدادهای معتبر مانند: جشنواره‌های مختلف ابداعات، اختراعات و ابتکارات و بر اساس معیارهای زیر شناسایی می‌شود:
 • الف ـ 1) میزان تازگی اختراع در سطح ملّی و بین‌المللی
 • الف ‌ـ 2) طول عمر فنّاوری حاصل از اختراع
 • الف ـ 3) آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ناشی از به‌کارگیری اختراع
 • الف ـ 4) قابلیت ورود به بازار و ارزش افزوده اقتصادی و اجتماعی حاصل از تجاری‌سازی اختراع
  تبصره: تشخیص مصادیق رویداد‌های معتبر بر عهده بنیاد است.

  ب. پشتیبانی: به منظور هدایت اختراع‌های سطح 3، تسهیلات توانمندساز زیر به آنها اعطا می‌شود:
 • ب ـ1) جایزه نقدی به منظور تقدیر از مخترع برگزیده
 • ب ـ2) تسهیلات مالی برای مواردی نظیر: تأسیس شرکت در زمینه اختراع و استقرار اولیه در مراکز رشد و پارک علم و فنّاوری با هدف تبدیل شدن به شرکتی دانش بنیان (نوپا)، تدوین نسخه تجاری سازی، کسب مجوّزها و استانداردها، آشنایی با فرایند جذب سرمایه و بازاریابی و موارد مشابه
 • ب ـ3) لحاظ امتیاز در آیین‌نامه «اعطای جایزه‌های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر» برای مخترع
 • ب ـ4) لحاظ امتیاز در آیین‌نامه «شناسایی و پشتیبانی از دانش‌آموختگان برتر دانشگاهی» برای مخترع
 • ب ـ 5) اعطای تسهیلات فرهنگی ـ رفاهی به مخترع