انتخاب رنگ

 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور

پساب ها و آبهای نامتعراف

رئیس پنل


رئیس پنل:
 • دکتر شهناز دانش: عضو هیئت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

  اعضای پنل :
 • مهندس سید علیرضا طباطبائی: مدیر عامل محترم شرکت آب و فاضلاب مشهد
 • دکتر بهمن یارقلی: عضو محترم هیئت علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
 • جواد شیردل: کارشناس پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد