انتخاب رنگ

 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور
 • جشنواره ملی بهره وری و بازچرخانی آب
  نخستین جشنواره ملی فناوری های آب
  بهره وری و بازچرخانی
  21 تا 23 شهریور

حامیان جشنواره


برگزار کنندگان :

 • دانشگاه فردوسی مشهد

 • معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

 • استانداری خراسان رضوی

 • بنیاد ملی نخبگان

 • پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی


  حامیان :

 • معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 • شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

 • سازمان نظام مهندسی کشور

 • شرکت آب و فاضلاب مشهد

 • شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی

 • شرکت آب و فاضلاب استان تهران

 • شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی

 • سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان خراسان رضوی

 • سازمان صنعت،معدن و تجارت استان خراسان رضوی

 • اتاق فکر خراسان رضوی

 • شرکت پالایش گاز شهید هاشمی نژاد

 • سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی

 • معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خراسان رضوی

 • معاونت خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد

 • سازمان پارک ها و فضای سبز شهری مشهد

 • خانه صنعت معدن تجارت استان خراسان رضوی

 • اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

 • کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی

 • شرکت شهرک های صنعتی استان خراسان رضوی

 • سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی

 • انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی

 • مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر مشهد

 • شرکت مهندسی مشاور طوس آب

 • خانه کشاورز خراسان رضوی

 • سازمان حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی

 • اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی

 • سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی

 • اتحادیه انجمن های علمی دانشجویی مهندسی آب ایران

 • شرکت تدبیر اندیشان آرکا

 • انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد

 • انجمن علمی گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

 • فن بازار منطقه ای خراسان رضوی

 • انجمن توان افزاریان زندگی سبز

 • شبكه تشكل هاي مردم نهاد محيط زيستي خراسان رضوي

 • جمعیت ناجیان آب

 • سازمان بسیج علمی فناوری و پژوهشی استان خراسان رضوی

 • انجمن صنفی کار فرمایی شرکت های ابیاری تحت فشار خراسان رضوی