به اطلاع کلیه شرکت‌کنندگان جشنواره ملی فناوری های آب، آب های نامتعارف (آب شور و پساب) می‌رسانیم، مهلت ثبت‌نام مقالات درجشنواره تمام شده‌است.