اختتامیه دومین جشنواره ملی فناوری های آب با حضور دکتر محمدرضا کلائی شهردار مشهد مقدس

محمد رضا کلایی،شهردار مشهد مقدس،در اختتامیه دومین جشنواره ملی فن آوری های آب:

از مخترعان و شرکت های دانش بنیانی که در این جشنواره در حوزه آب تکنولوژی های قابل اجرایی شدن در حوزه شهری  را ارائه داده اند می خواهم ظرف ده روز کارهای خود را به معاونت خدمات و محیط زیست شهری شهرداری مشهد ارائه دهند . پس از بررسی و رسیدن به تفاهم ۱۰ دی ماه اعلام خواهیم کرد که بر اساس اولویت چه اختراعات و مطالعاتی قابلیت اجرا شدن در حوزه شهری را دارد و از آن حمایت خواهیم کرد. برای متمرکز کردن فعالیت سمن هایی که در حوزه آب و محیط زیست شهری کار می کنند فرهنگسرایی را با مدیریت خود سمن ها در اختیارشان قرار خواهیم داد.