استارت آپ

  • این بخش از جشنواره به معرفی برترین پیشنهادات برای راه اندازی استارت آپ های تخصصی در زمینه فناوری های صنعت آب اختصاص یافته است . لذا خواهشمند است برای ثبت نام اطلاعات ذیل را به دقت تکمیل نمایید