سومین جلسه  حمایتی و مشارکتی با انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی، با حضور اساتید گروه مهندسی عمران و کمیته علمی جشنواره فناوری‏های آب در محل دفتر انجمن مدیران صنایع در تاریخ ۲۵ شهریور ماه برگزار شد.

این جلسه که پیرو مذاکرات و جلسات گذشته در راستای آمادگی و همکاری انجمن با جشنواره بود، ضمن ارائه مختصری از نتایج اولین جشنواره به ادامه روند برگزاری دومین جشنواره پرداخته شد. این جلسه با هدف به‏کار گرفتن رویکرد اکولوژی صنعتی در حفاظت از محیط زیست، با استقبال و همراهی سایر اعضا همراه بود. همچنین پیرو جلسات قبلی در راستای شناسایی مشکلات صنایع در بخش آب، طرح موضوعاتی از سمت انجمن جهت برگزاری استارت آپ عنوان شد. در ادامه انجمن ضمن دعوت از دانشگاهیان، بازدید از صنایع مختلف جهت شناسایی و پیدا کردن راه‏حلی برای معضل آب خروجی این فعالیت‏ها را بر عهده گرفت. در نهایت انجمن لازم دانست تا جلسه تخصصی داخلی کارگروه آب و محیط زیست پیش رو با حضور دانشگاهیان برگزار شود.