لطفا مبلغ مورد نظر را به شماره حساب ۵۴۰۱۰۷۶۰۷۹ و یا شماره کارت ۵۸۵۹۸۳۷۰۰۳۱۶۷۷۰۳ (به نام آقایان حسین بانژاد و مهدی کلاهی) نزد بانک تجارت واریز بفرمایید

تصویر فیش واریزی باید در فرم قرار داده شود

حضور در جشنواره

به اطلاع عموم علاقه مندان می رساند که حضور در جشنواره برای تمامی افراد رایگان می باشد. تنها در صورتیکه که افراد درخواست دریافت گواهی حضور داشته باشند ملزم به پرداخت هزینه ی ۵۰۰ هزار تومانی می باشند.
با پرداخت هزینه، گواهی با تایید ستاد توسعه فناوری آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مهر و امضا استانداری خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد دریافت خواهید کرد.
همچنین قابل ذکر است که چنانچه این مبلغ واریز شود، علاوه بر گواهی حضور کل دوره ی جشنواره، تغذیه و اسکان نیز بصورت رایگان به افراد تعلق خواهد گرفت.

علمی

فناوری

فایل زیر حاوی اطلاعات مربوط به ثبت نام غرفه هاست

تغذیه

۱. تغذیه شامل صبحانه ، ناهار و شام می شود.
۲ صبحانه و شام برای افرادی فعال است که دارای اسکان می باشند.
۳ افرادی که در بخش های `` حضور در جشنواره، مخترع و شرکت دانش بنیان و یا مرکز رشد و پارک علم و فناور `` ثبت نام دارند از تخفیف ۷۰% برخوردار می باشند.
۴ افرادی که در بخش های `` حضور در جشنواره، کارگاه، نشست ها، مخترع و شرکت دانش بنیان و یا مرکز رشد و پارک علم و فناور `` ثبت نام نداشته و در خواست تغذیه دارند جزء گروه آزاد محسوب می شوند.

اسکان

اسکان افراد شرکت کتتده در جشنواره به مدت پنج شب می باشد و اتاق های جشنواره در سه سطح رفاهی A,B,C می باشد.
اسکان سطح A دارای بیشترین امکانات نسبت به سطوح B و C می باشد.

اتاق های افراد از بعد از ظهر روز ۱۸ آذر ماه تحویل داده می شود و نهایتا ۵ عصر روز ۲۱ آذر ماه باید تخلیه شده باشد.
افرادی که در بخش های `` حضور در جشنواره، مخترع و شرکت دانش بنیان و یا مرکز رشد و پارک علم و فناور `` ثبت نام دارند از تخفیف ۷۰% برخوردار می باشند.
افرادی که در بخش های ``حضور در جشنواره، کارگاه، نشست ها، مخترع و شرکت دانش بنیان و یا مرکز رشد و پارک علم و فناور`` ثبت نام نداشته و در خواست اسکان دارند جزء گروه آزاد محسوب می شوند.
سطح کیفیت اسکان آزاد مشخص نمی باشد و تلاش می شود تا حد قابل قبولی تهیه گردد.