دومین جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره فناوری های آب با حضور دکتر جهانگیرپرهمت نماینده ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ ۲۷ تیرماه برگزار گردید. در این جلسه ضمن بیان دستاوردهای جشنواره سال گذشته و شرح برنامه های پیش رو تحت ارایه گزارشی جامع به نماینده ستاد، به مسایل و مشکلات  شرق کشور در زمینه شوری و پساب پرداخته شد.

دکتر پرهمت؛ عضو شورای اجرایی ستاد ضمن اعلام حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از این برنامه به تشکیل ۴ هسته اجرایی اشاره نمود و گفت: ستاد توسعه فناوری چهار کارگروه با عنوان آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست تشکیل داده است که هر یک از این کارگروه ها به تشکیل هسته هایی در زمینه های مرتبط با هر گرایش می پردازد. وظایف هر هسته رصد فناوری و نیز اولویت بندی آنان است.

در این جلسه مقرر گشت دانشگاه فردوسی مشهد پروپوزالی به منظور  تشکیل هسته ای در مسیر بهره وری و بازچرخانی(فناوری های تصفیه فاضلاب و استفاده مجدد از پساب) جهت گزارش اقدامات هسته و تعیین وظایف است، را تهیه و به ستاد ارسال کند و ستاد پس از بررسی و اعمال اصلاحات، حمایت خود را از آن اعلام دارد.

حمایت از برگزاری دومین جشنواره فناوری های آب توسط ستاد، بدین صورت که برگزاری این جشنواره به عنوان قسمتی از وظایف هسته فناوری بهره وری و بازچرخانی آب که توسط دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل خواهد شد، تلقی میگردد.

در نهایت تقاضای برگزاری جلسات به صورت مستمر و در بازه‌های زمانی مشخص بین ستاد و شورای سیاست گذاری جشنواره نیز مطرح گردید.