شرکت آب منطقه ای استان خراسان رضوی
۱)ارایه لوح کاربردی بودن اختراع به همراه تندیس طلایی(حداکثر ۳ نفر)
۲)ارایه لوح تقدیر به همراه تندیس نقره ای(حداکثر ۳ نفر)
۳)ارایه لوح تقدیر به همراه تندیس برنزی (حداکثر ۳ نفر)
اختراع های برتر بر اساس انتخاب تیم ناظر این شرکت و از طریق بازدید از اختراع و مصاحبه با تیم مخترعین تعیین و در مراسم اختتامیه مورد تقدیم قرار خواهد گرفت.

 

بنیاد نخبگان
داوری اختراعات در قالب برگزاری جشنواره منطقه ای رویش و ارایه سطح سه بنیاد به مخترعین برتر به همراه لوح تقدیر با امضا دکتر احمدی زاده رئیس‌ محترم بنیاد نخبگان خراسان رضوی

 

صندوق پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی

اختراع ها و طرح های برتر ارائه شده توسط مخترعین و شرکت ها بر اساس انتخاب تیم ناظر، تعیین و تسهیلاتی از قبیل تجاری سازی، نمونه سازی و توسعه طرح به آن ها ارائه خواهد شد.