عنوان کارگاه
مدرس
هزینه ثبت نام
زمان برگزاری
مدیریت فناوری- مراحل طی کردن ابتکار تا اختراع و تجاری سازی آن
دکتر پورزکی (عضو هیئت علمی موسسه آموزش عالی اسرار)
 حضور در کارگاه بصورت رایگان می‌باشد.
۲۰ آذر از ساعت ۱۲ تا ۲

مکان برگزاری: دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم پایه

حضور برای عموم آزاد و رایگان است.

عنوان کارگاه
مدرس
هزینه ثبت نام
زمان برگزاری
دوره تخصصی بازیابی پساب
دکتر بابک مهرآوران
۱۸۰ هزار تومان
با تخفیف دانشجویی ۱۶۰ هزار تومان
۲۱ آذر ساعت ۲ تا ۸ شب

– پارامترهای تعیین کننده کیفیت آب
– معرفی تجهیزات متداول اندازه گیری آلاینده های موجود در پساب
– طبقه بندی صنایع دارای اهمیت از نظر آلودگی پساب
– خصوصیات کمی و کیفی پسابها
– طراحی متعادل سازها و نحوه محاسبه بار آلی
– استانداردهای کیفی آب
– روشهای اصلی و پیشرفته تصفیه فاضلاب شامل روشهای لاگونی وبرکه تثبیت، روش لجن فعال، روش لجن فعال پیشرفته (SBR)، MLE، سیستم های بیودیسک، MBR
– روشهای پیشرفته تصفیه آب شامل نانو تکنولوژی، تبادل یونی، اسمز معکوس، غشایی، الکترودیالیز، پولساتور، جذب سطحی
– روش های التراسونیک
– بازیابی پساب به روش های هیبریدی
– آلاینده های پساب های صنعتی
– کاهش آلاینده های پسابها و روش های ضدعفونی کردن آب و فاضلاب
– افزودنیهای شیمیایی آب
مدرک پایان دوره پس از برگزاری آزمون در فنی و حرفه ای توسط فنی و حرفه ای صادر می شود.

حداقل شرکت کنندگان جهت برگزاری کارگاه ۱۰ نفر
ظرفیت ۳۰ نفر

مکان برگزاری: دانشکده کشاورزی- ساختمان تحصیلات تکمیلی- کلاس ۵۷

عنوان کارگاه
مدرس
هزینه ثبت نام
زمان برگزاری
روش های نوین در شناسایی، اندازه گیری و حذف آلاینده ها از آب های آلوده
به صورت رایگان
۱۴ آذر از ساعت ۹ تا ۱۳

سرفصل ها:

آشنایی با انواع روش های سنسور و مونیتورینگ در شناسایی آلودگی های آب

ارائه کیت های تست سریع جهت شناسایی سریع و در جا آلاینده های آب

ارائه تکنولوژی های نوین در تصفیه پساب (نانوجاذب، نانوکاتالیست، نانوفوتوکاتالیست، نانوغشا و ….)

ارائه راهکار جهت تولید برق از پساب های آلوده

 

مکان برگزاری : دانشگاه صنعتی قوچان

عنوان کارگاه
مدرس
هزینه ثبت نام
زمان برگزاری
راهکارهای صنایع موفق در بازچزخانی و بهره‏ وری آب
مهندس محمود طباطبایی – شرکت مهندسی مشاور پیچ آب
۸۵ تومان
با تخفیف دانشجویی ۶۵ تومان تخفیف
۲۱ آذر ساعت ۲ تا ۴

حداقل شرکت کنندگان جهت برگزاری کارگاه: ۱۵ نفر

ظرفیت ۳۰ نفر

 

مکان برگزاری: دانشکده کشاورزی- ساختمان تحصیلات تکمیلی- کلاس ۵۸

اطلاعیه

هزینه ثبت نام کارگاه هایی که به حد نصاب نرسیده اند و برگزاری آن ها لغو شده است، به افراد برگزار کننده عودت داده خواهد شد.

**** از دانشجویان طرح خوشه بندی شهاب دانشگاه فردوسی مشهد بابت کارگاه های ``دوره تخصصی بازیابی پساب`` جهت صدور گواهی فنی و حرفه ای مبلغ ۸۰ هزار تومان دریافت می گردد.

* **** ضمنا حضور در سایر کارگاه ها برای دانشجویان طرح شهاب دانشگاه فردوسی مشهد به شرح ذیل است:

- خوشه ۱: رایگان با صدور گواهی کارگاه

- خوشه ۲: با تخفیف ۵۰ درصد با صدور گواهی کارگاه

- خوشه ۳: با تخفیف ۳۰ درصد با صدور گواهی کارگاه

* * * * به دلیل محدودیت ظرفیت، اولویت با افرادی است که سریع تر ثبت نام می کنند.

** ثبت نام دانشجویان طرح خوشه بندی شهاب از طریق دفتر شهاب ( خانم سلطانی، از طدیق تلگرام به شماره ۰۹۱۶۲۴۸۳۶۰۳ ) انجام می گیرد.