به اطلاع کلیه ی شرکت های محترم می رساند که تخفیف های ۵۰ و ۷۵ درصد تنها در صورتی شامل خواهد شد که تاییدیه نهایی مبنی بر دانش بنیان بودن و یا تاییدیه از ریاست محترم مرکز رشد و پارک علم فناور مبنی بر فعال بودن شرکت مذکور حتما بارگزاری گردد؛ در غیر این صورت باید هزینه ی اجاره بها را بصورت کامل پرداخت نمایند.