از جمله اهداف جشنواره‏ی فناوری‏های آب، برقراری ارتباط سازنده بین اعضای هیئت علمی، اجرایی و مخترعان می‏باشد تا با طرح مسائل خود بتوانند به بهترین راهکارها دست یابند. همچنین به مشکلات و نیل به همکاری مشترک سازمان‏ها از جمله مباحث قابل بیان در نشست‏های تخصصی این جشنواره می‏باشد.

در راستای برگزاری این جشنواره برآنیم تا نیازها یا نگرانی‏های مربوط به ارگان‏های دولتی و خصوصی، انجمن‏ها و سازمان‏های مردم نهاد را بازگویی کرده و مشکلات و مسائل طرح شده از جانب ایشان را با مذاکرات تیم اجرایی و علمی بررسی کنیم و بهترین راه کارها را در دستور کار قرار دهیم. بدین منظور از سازمان‏ها و نهادها دعوت می‏گردد تا در جهت طرح مسائل خود به تیم برگزار کننده این جشنواره اطلاع داده و همکاری لازم را به عمل آورند.

حضور در نشست:

حضور برای عموم در کلیه نشست‌های دومین جشنواره ملی فناوری‏های آب آزاد است.

مخاطبان نشست‌های تخصصی می‌توانند با ثبت‌نام در بازه زمانی که در سایت اعلام می‌گردد از عناوین و زمان دقیق برگزاری این نشست‌ها مطلع شوند.

پیشنهاد برگزاری نشست :

از کلیه شرکت ها، نهادها و سازمان ها تقاضا می شود در صورت تمایل به برگزاری نشست هایی در زمینه مشکلات، مسائل خود که در راستای محورهای ذیل می باشد، اعلام آمادگی نموده و در تارنمای جشنواره ثبت نام نمایند.

شورای عالی جشنواره پس از بررسی جزییات، نتایج آن را از طریق دبیرخانه جشنواره و سایت اعلام می‏دارند.

 

محورهای نشست های تخصصی :

  • حقوق آب
  • حکمرانی آب
  • مدیریت منابع آب
  • آبخیزداری و منابع طبیعی
  • فناوری آب در بخش شهری، صنعت و کشاورزی
  • مدیریت مزرعه با استفاده از فن‏آوری شورورزی
  • جنبه های اقتصادی کاربردی استفاده از آب‏های شور و پساب
  • فن‏آوری‏های نوین با آب شور و پساب
  • فن‏آوری‏های زیستی با استفاده از آب‏های نامتعارف