اکولوژی صنعتی و حفاظت از محیط زیست

سومین جلسه  حمایتی و مشارکتی با انجمن مدیران صنایع استان خراسان رضوی، با حضور اساتید گروه مهندسی عمران و کمیته علمی جشنواره فناوری‏های آب در محل دفتر انجمن مدیران صنایع در تاریخ ۲۵ شهریور ماه برگزار شد. این جلسه که بیشتر بخوانید

حضور جناب آقای دکتر پورهمت در جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره فناوری های آب

دومین جلسه شورای سیاست گذاری جشنواره فناوری های آب با حضور دکتر جهانگیرپرهمت نماینده ستاد توسعه فناوری های آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در تاریخ ۲۷ تیرماه برگزار گردید. در این بیشتر بخوانید

جلسه حمایتی و مشارکتی با انجمن مدیران صنایع

جلسه حمایتی و مشارکتی با  انجمن مدیران صنایع خراسان در گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد در تاریخ ۱۰ تیرماه امسال برگزار گردید. در ابتدای جلسه ضمن بیان دستاوردهای جشنواره پیشین به شرح برگزاری دومین جشنواره بیشتر بخوانید